www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

KUŞRAD

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: The KUŞRAD Radar system

© 2015 TÜBİTAK

Obrázek 1: The KUŞRAD Radar system

Hlavní parametry radaru
YRDR
Frekvenční pásmo: S-Band X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 500; 600; 1100 Hz (FMCW)
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1,2;   0,6;   0,2 μs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 60 kW
Průměrný výkon: 30 W
Přístrojový dosah radaru: 40 km20 km
Rozlišení rozsahu: < 20 m< 6 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: β: 1.8°, ε: 20° ε: 0.8°, β: 10°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 24 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

KUŞRAD

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!