www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

KUŞRAD

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: The KUŞRAD Radar system

© 2015 TÜBİTAK

Фиг. 1: The KUŞRAD Radar system

Тактико-технически характеристики
YRDR
носеща честота: честотен диапазон «S» честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500; 600; 1100 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,2;   0,6;   0,2 μs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 60 кВт
средна мощност: 30 W
инструментален обхват: 40 км20 км
разрешаваща способност по разстояние: < 20 m< 6 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: β: 1.8°, ε: 20° ε: 0.8°, β: 10°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 об/мин
MTBCF:
MTTR:

KUŞRAD

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.