www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

KUŞRAD

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Радарната система KUŞRAD

© 2015 TÜBİTAK

Изображение 1: Радарната система KUŞRAD

Тактико-технически характеристики
YRDR
носеща честота: честотен диапазон «S» честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500; 600; 1100 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,2;   0,6;   0,2 μs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 60 кВт
средна мощност: 30 Вт
инструментален обхват: 40 км20 км
разрешаваща способност по разстояние: < 20 m< 6 м
точността:
широчина на лъча: β: 1.8°, ε: 20° ε: 0.8°, β: 10°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 об/мин
MTBCF:
MTTR:

KUŞRAD

Радарната система KUŞRAD е система за предупреждение за удар от птица, която денонощно сканира въздушното пространство на летищата за опасни ситуации. Тя може да открива ята от птици и отделни птици в критични участъци около летището и по този начин помага да се избегнат въздушни инциденти с участието на птици.

Системата се състои от два независими основни радара: радар за кръгово търсене като импулсен радар в S-обхвата и радиовисотомер като честотно модулираният радар с непрекъснати вълни в X-обхвата. Двата радара могат да работят синхронно като триизмерна система или радиовисотомерът може да работи автономно в секторен режим. Съвместната обработка на радарните данни разпознава и проследява целите и ги класифицира като птици, ята от птици или самолети.

Радарната система KUŞRAD е разположена на новото (трето) летище в Истанбул.

Източник: