www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SCR-21

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: SCR-21

Изображение 1: SCR-21

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 15 кВт (8 modules)
средна мощност:
инструментален обхват: 70 NM (≙ 130 км)
разрешаваща способност по разстояние: 200 м
точността: 100 м; 0,25°
широчина на лъча: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 7,5 или 15 об/мин
MTBCF: ≥ 30 000 ч
MTTR:

SCR-21

SCR-21 е първичен радар, работещ в обхвата S (обозначение на IEEE) или E (обозначение на НАТО), който е предназначен за използване на летища. Той може да определя местоположението на военни или граждански въздухоплавателни средства на разстояние до 130 km при височина до 12 000 m.

Технически данни:

Галерия със снимки на SCR-21

Изображение 2: Електронни възли в 6 шкафа

Изображение 3: Екранна снимка на екрана на ръководителя на полети

Източник: