www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SCR-21

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: SCR-21

Фиг. 1: SCR-21

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 15 кВт (8 modules)
средна мощност:
инструментален обхват: 70 NM (≙ 130 км)
разрешаваща способност по разстояние: 200 м
точността: 100 м; 0,25°
диаграма на насоченост от антената: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 7,5 или 15 об/мин
MTBCF: ≥ 30 000 ч
MTTR:

SCR-21

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.