www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

PAR 2080 C

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: PAR 2080 C

Фиг. 1: PAR 2080 C

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние: < 100 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: β: <1° ε: <0,6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF: 3000 ч.
MTTR:

PAR 2080 C

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.