www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

TRAC 2000N

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: TRAC 2000N

Изображение 1: TRAC 2000N

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1215 … 1370 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF: > 35 000 ч.
MTTR: < 0,5 ч.

TRAC 2000N

TRAC 2000N е първичен радар, работещ в L-обхвата (обозначение на IEEE) или в D-обхвата (обозначение на НАТО), за използване като трасов радарен комплекс, който позволява измерване на далечни разстояния, на големи височини, ограничаване на влиянието пред вятърни турбини и добро откриване дори на много малки цели. Той използва устойчив на повреди полупроводников предавател с възможност за избор на 8 или 16 модула за усилване на мощността.

Източник: