www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SOPKA-2

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: «Сопка-2»

Фиг. 1: «Сопка-2»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 360 км
разрешаваща способност по разстояние: 250 м
точността: 50 м; β:0.17° ; ε:0.25°
диаграма на насоченост от антената: 1,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

SOPKA-2

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.