www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

GLC-33

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1:

Obrázek 1: Antenna of GLC-33
© 2015 GLARUN TECHNOLOGY

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 60 nebo 80
NM (≙ 111 nebo 148 km)
Rozlišení rozsahu: 250 m
Přesnost měření rozsahu: ≤ 60 m; ≤0,16°
Šířka paprsku: 2,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 15 nebo 12 ot/min
MTBCF:
MTTR:

GLC-33

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!