www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

ASR-NG

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: ASR-NG w ośrodku badawczym firmy w rejonie Ulm/Niemcy
(© 2016 HENSOLDT AG)

Rysunek 1: ASR-NG w ośrodku badawczym firmy w rejonie Ulm/Niemcy
(© 2016 HENSOLDT AG)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 2,7 … 2,9 GHz
pasma S
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 120 or 80 NM
(≙ 220 or 160 km)
Rozróżnialność w odległości: 150 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 2,9°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 12 or 15 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

ASR-NG

ASR-NG (Airport Surveillance Radar Next Generation) jest trójwymiarowym radarem kontroli ruchu lotniczego w paśmie S, który ze względu na swój zasięg, oprócz kontroli obszaru lotniska, może również wykonywać zadania na trasie. Radar spełnia wymogi i zalecenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO, które zostały sformułowane w załączniku 10 tom III/IV ICAO, jak również normy EUROCONTROL. System obejmuje w pełni cyfrowe przetwarzanie dopplerowskie, rozpoznawanie celu i eskortę celu z wysoce elastycznym i adaptacyjnym stałym tłumieniem celu, a także dostosowanie parametrów do warunków panujących na stanowisku radarowym. Dalsze główne cechy ASR-NG to całkowite przezwyciężenie wcześniejszych problemów percepcyjnych w obszarze elektrowni wiatrowych, nowatorskie określenie kąta elewacji i tym samym pomiar wysokości docelowej za pomocą radaru głównego oraz odporność na zakłócenia z mobilnej sieci radiowej 4G/LTE.

Oczywistą różnicą w stosunku do swojego poprzednika ASR-E są trzy radiatory rogowe zamontowane jeden nad drugim, które tworzą trzy niezależne wzorce antenowe: dwa cosecantne kwadraty dla górnego zakresu wysokości i wąska wiązka ołówka dla nisko lecących celów.

Źródło: