www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

ASR-NG

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: ASR-NG na zkušebním polygonu společnosti v oblasti Ulmu/Německo
(© 2016 HENSOLDT AG)

Obrázek 1: ASR-NG na zkušebním polygonu společnosti v oblasti Ulmu/Německo
(© 2016 HENSOLDT AG)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2,7 - 2,9 GHz
S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 120 nebo 80 NM
(≙ 220 nebo 160 km)
Rozlišení rozsahu: 150 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 2,9°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 12 nebo 15 ot/min
MTBCF:
MTTR:

ASR-NG

ASR-NG (Airport Surveillance Radar Next Generation) je trojrozměrný radar pro řízení letového provozu v pásmu S (označení IEEE) nebo v pásmu E (označení NATO), který díky svému dosahu může kromě kontroly letištní plochy plnit také traťové úkoly. Radar splňuje požadavky a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, které jsou formulovány v příloze 10 svazku III/IV ICAO, jakož i normy EUROCONTROL. Systém zahrnuje plně digitální dopplerovské zpracování, rozpoznávání a navádění cílů s vysoce flexibilním a adaptivním potlačením pevných cílů a také přizpůsobení parametrů podmínkám radarového stanoviště. Dalšími klíčovými vlastnostmi systému ASR-NG je úplné překonání dřívějších problémů s detekcí v oblasti větrných turbín, nový způsob určování elevačního úhlu, a tedy měření výšky cíle pomocí primárního radaru a odolnost vůči rušení ze sítě mobilních telefonů 4G/LTE.

Zřejmým rozlišovacím znakem oproti předchůdci ASR-E jsou tři trychtýřové zářiče umístěné nad sebou, které tvoří tři nezávislé vyzařovací diagramy antén: dva Kosekant-čtvercové pro vyšší výškový rozsah a úzký tužkový paprsek pro nízko letící cíle.

Zdroj: