www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ASR-NG

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: ASR-NG на тестовия полигон на компанията в района на Улм/Германия
(© 2016 HENSOLDT AG)

Изображение 1: ASR-NG на тестовия полигон на компанията в района на Улм/Германия
(© 2016 HENSOLDT AG)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2,7 … 2,9 GHz
честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 120 или 80 NM
(≙ 220 или 160 км)
разрешаваща способност по разстояние: 150 м
точността:
широчина на лъча: 2,9°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ASR-NG

ASR-NG (Airport Surveillance Radar Next Generation - Радар за наблюдение на летището от следващо поколение) е триизмерен радар за контрол на въздушното движение в S-обхвата (обозначение по IEEE) или в Е-обхвата (обозначение по НАТО), който благодарение на своя обхват може да изпълнява и маршрутни задачи в допълнение към контрола на летищната зона. Радарът отговаря на изискванията и препоръките на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), формулирани в приложение 10 на ИКАО, том III/IV, както и на стандартите на ЕВРОКОНТРОЛ. Системата включва напълно цифрова доплерова обработка, разпознаване на целите и насочване на целите с изключително гъвкаво и адаптивно потискане на фиксираните цели, както и адаптиране на параметрите към условията на радарната площадка. Друга ключова характеристика на ASR-NG е пълното преодоляване на предишни проблеми с откриването в района на вятърни турбини, нов начин за определяне на ъгъла на височина и по този начин измерване на височината на целта с основния радар, както и устойчивост на смущения от мобилната телефонна мрежа 4G/LTE.

Очевидната отличителна черта в сравнение с предшественика ASR-E са трите рупорни излъчвателя, монтирани един над друг, които образуват три независими антенни диаграми на насочено действие два косекансквадратни диаграми за горния височинен диапазон и тесна иглообразна диаграма за нисколетящи цели.

Източник: