www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

АОРЛ-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: АОРЛ-1

Фиг. 1: АОРЛ-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 215 - 1 279 MHz
честотен диапазон «L»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 µs и 88 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 87 NM (≙ 162 км)
разрешаваща способност по разстояние: 225 м
точността: <40 m; <0.14°
диаграма на насоченост от антената: 2,25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

АОРЛ-1

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.