www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

АОРЛ-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: АОРЛ-1

Изображение 1: АОРЛ-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 215 - 1 279 MHz
честотен диапазон «L»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 µs и 88 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 87 NM (≙ 162 км)
разрешаваща способност по разстояние: 225 м
точността: < 40 m; < 0.14°
широчина на лъча: 2,25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

АОРЛ-1

АОРЛ-1 (Аэродромный Обзорный Радио-Локатор) е радар за въздушно наблюдение на базата на полупроводници, работещ в L-обхвата (обозначение на IEEE) или D-обхвата (обозначение на НАТО), който съчетава основен и вторичен радар. Предназначен е за експлоатация на летища със средна до висока интензивност на въздушния трафик.

И двата радара отговарят на препоръките на ИКАО и международните стандарти. Вторичният радар също така отговаря на стандартите за вторични радари и честотите за запитване, които обикновено се използват в Русия.

Галерия със снимки на AORL-1

Снимка 2: AORL-1 на летище Тура (Красноярски край, Русия) (64°19'41.5" N   100°25'51.4" O)

Източници: