www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Lira-A10

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1:

Obrázek 1:

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 700 … 2 900 MHz
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 10 kHz nebo 750 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1,6 µs nebo 60 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 160 km
Rozlišení rozsahu: 225 m
Přesnost měření rozsahu: 50 m; 0,1°
Šířka paprsku: 1,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 12 nebo 15 rpm
MTBCF:
MTTR:

Lira-A10

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!