www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Lira-A10

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 10 kHz или 750 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,6 µs или 60 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 160 км
разрешаваща способност по разстояние: 225 м
точността: 50 m; 0,1°
диаграма на насоченост от антената: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 15 rpm
MTBCF:
MTTR:

Lira-A10

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.