www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Лира-А10

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 10 кГц или 750 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,6 µs или 60 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 160 км
разрешаваща способност по разстояние: 225 м
точността: 50 m; 0,1°
широчина на лъча: 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 15 rpm
MTBCF:
MTTR:

Лира-А10

Лира-А10 е радар за контрол на въздушното движение в терминалната зона, работещ в S-обхвата (обозначение на IEEE) или в Е-обхвата (обозначение на НАТО), и е предназначен за източник на радарни данни за въздушната обстановка около летище за автоматизирани или неавтоматизирани системи за контрол на въздушното движение.

Лира-А10 се състои от следните компоненти:

Източник: