www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Scanter 5502/5602

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антена на Scanter и въртяща се маса
© 2016 Terma A/S

Изображение 1: Антена на Scanter и въртяща се маса
© 2016 Terma A/S

Тактико-технически характеристики
Scanter55025602
носеща честота: 9,0 - 9,5 GHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 0 … 20 кВт 0 … 80 кВт
средна мощност: 50 Вт 200 Вт
инструментален обхват: 5 NM (≙ 9 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 3 м
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 60 об/мин
MTBCF: > 50 000 ч.
MTTR:

Scanter 5502/5602

Scanter 5502/5602 е двуизмерен радар в X-обхвата (обозначение по IEEE) или I-обхвата (обозначение по НАТО), базиран на полупроводникова технология. Той е напълно кохерентен, използва вътрешноимпулсна модулация и има софтуерно дефинирана функционалност. Радарът се използва като радар за наземно движение на летища в рамките на мрежата A-SMGCS. Предлагат се две версии на предавателя. Scanter 5502 използва транзисторен усилвател на мощността с изходна мощност 50 W, който се препоръчва за дължина на вълновода до антената 15 m. Мощността на усилвателя на предавателя Scanter 5602 е 200 W, което се препоръчва за дължина на вълновода до 45 m. Мощността на импулсите може да се програмира сектор по сектор. Антената е кръгово поляризирана антенна решетка с ширина приблизително 7 m.

Termas Scanter 5502 се използва и като радарно базирана система за управление на препятстващи светлини във ветропаркове.[1] Препятстващите светлини (червени, мигащи сигнални светлини) се включват от радара само когато в близост има самолет. Този вариант на осветлението за препятствия трябва да бъде тестван от германския контрол на въздушното движение чрез пробни полети, преди да бъде разрешено изключването на непрекъснатата работа,[2] но осветлението трябва да остане включено при настъпване на здрача. Това означава, че около 95 до 98 % от времето, когато светлините са включени, могат да бъдат избегнати, което защитава околната среда (т.нар.: светлинно замърсяване).

Източници:

  1. Брошура от производителя
  2. Сертификат за одобрение от германския контрол на въздушното движение.