www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Scanter 5502/5602

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:
© 2016 Terma A/S

Фиг. 1:
© 2016 Terma A/S

Тактико-технически характеристики
Scanter55025602
носеща честота: 9,0 - 9,5 GHz (честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 0 … 20 кВт 0 … 80 кВт
средна мощност: 50 Вт 200 Вт
инструментален обхват: 5 NM (≙ 9 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 3 м
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 60 об/мин
MTBCF: > 50 000 ч.
MTTR:

Scanter 5502/5602

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.