www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPN-14

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/MPN-14K

Фиг. 1: AN/MPN-14K

Тактико-технически характеристики
ДРЛПРЛ
носеща честота: 2780 … 2820 MHz 9000 … 9160 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1100 Hz 1833 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 600 кВт 45 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 60 NM (≙ 110 км) 10 NM (≙ 18 км)
разрешаваща способност по разстояние: 200 m 60 м
точността: 1°; 4% -- ;7,5 м
диаграма на насоченост от антената: 2,3° 1,1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/MPN-14

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.