www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ATCR-44

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антената на ATCR-44 е здрава и не се изисква Радом

Изображение 1: Антената на ATCR-44 е здрава и не се изисква Радом

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 215 − 1 400 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 220 NM (≙ 410 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: от 5 до 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ATCR-44S

Трасовият радиолокатор ATCR-44S е предназначен за определяне на разстоянието и азимута на въздухоплавателните средства.