www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Star NG

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1:

Obrázek 1: Antenne des Star NG mit der darüber montierten LVA Antenne des Sekundärradars RSM 970S

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 700 … 2 900 MHz
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 60 / 80 / 100 NM
Rozlišení rozsahu: < 50 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,4°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 15 / 12 / 10 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

Star NG

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!