www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Star NG

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антена на Star NG с монтирана над нея антена LVA на вторичния радар RSM 970S

Изображение 1: Антена на Star NG с монтирана над нея антена LVA на вторичния радар RSM 970S

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 − 2 900 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 60 / 80 / 100 NM
разрешаваща способност по разстояние: < 50 м
точността:
широчина на лъча: 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 / 12 / 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Star NG

Star NG (Next Generation, следващо поколение) е радар работещ в S-обхвата (обозначение на IEEE) или E-обхвата (обозначение на НАТО) за контрол на подхода към летище. Този радар е по-нататъшно развитие на много успешния и широко използван STAR 2000. Star NG е разработен, за да отговаря както на гражданските, така и на военните изисквания за променящите се условия на околната среда. Вятърни турбини, 4G мобилни телефони, безпилотни летателни апарати, радари и контрол на въздушното движение трябва да съществуват едновременно. Затова следващото поколение първичен радар трябва да предложи иновации като пълно потискане на смущенията от вятърни паркове, устойчивост на смущаващи сигнали от мобилни телефонни мрежи, но все пак да отговаря на изискванията на военния радар за контрол на въздушното движение. Освен това той има функции за защита от смущения и може да предоставя информация за височината и метеорологичната обстановка като първичен радар.

Star NG може да се достави с три различни версии на предавателя: с 4, 8 или 16 модула за усилване на мощността. По този начин се увеличава максималният обхват, но в същото време се намалява честотата на обновяване на данните.

Източник: