www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RP-5G

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 250 - 9 500 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1,8; 2; 2,2 kHz ±10%
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 · 150 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 30 км
разрешаваща способност по разстояние: 120 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: β = 0,8°; ε = 0,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

RP-5G

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.