www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RL-71 SX

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs и 90 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 10 кВт или 20 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 120 - 150 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 – 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

RL-71 SX

Радарът за терминална зона RL-71 SX е радар за контрол на въздушното движение в честотен диапазон S (обозначение по IEEE) или в диапазон E (обозначение по НАТО) за откриване на въздушно движение в зоната за контрол на летище на разстояние до 120 км. Радарът се състои от антенно устройство, контейнер с електрониката на радара и оборудване за помещението за контрол на подхода. Модулите на радара са проектирани като резервирани поради изискванията за надеждност. За откриване на целите и обработка на данните се използва патентована технология AMTI, която е в състояние да оптимизира параметрите на радара. Въздушната обстановка се показва на големи LCD монитори, които са комбинирани с УКВ/УВ радиостанции и устройства за запис и възпроизвеждане. Радарната система се захранва от два независими източника на енергия; краткосрочните прекъсвания на захранването се покриват от вътрешното непрекъсваемо захранване (UPS). RL-71 SX стандартно включва и вторичен радар.

Радарната система RL-71 SX използва модулен дизайн, който позволява да се спазват специалните изисквания на клиента. Параметрите на системата RL-71 SX отговарят на всички изисквания и препоръки на ИКАО и ЕВРОКОНТРОЛ.

Източник: