www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

PAR-E

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Přesný přibližovací radar PAR-E,
(S laskavým svolením společnosti ELDIS Pardubice)

Obrázek 1: Přesný přibližovací radar PAR-E,
((S laskavým svolením společnosti ELDIS © 2015 ELDIS Pardubice)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 40 km (21,6 NM)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF: > 13 400 h
MTTR: < 0,5 h

PAR-E

Radar pro přesné přiblížení PAR-E vyvinut pro sledování konečného přiblížení na letiště a pro kontrolu směru a dodržení optimální dráhy sestupu letadla pozemním personálem. Na letadlo nejsou kladeny žádné technické požadavky, tj. přiblížení lze provést i v případě, že avionika letadla selže. Letadlo je „namluveno“, takže na palubě je vyžadováno pouze rádiové spojení mezi pilotem a místností radarového přiblížení. Radar používá aktivní fázovanou anténní soustavu (AESA) v obou rovinách (úhel náklonu a výškový úhel). Radar splňuje doporučení a normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Radar je nastaven tak, aby bylo možné detekovat oblast kolem prodloužené osy dráhy. Anténní obraz horizontální antény se otáčí v úhlu ±15° kolem středové osy antény za méně než jednu sekundu. Ve výškovém úhlu se diagram otáčí od -1° do +14°. Zaznamenané informace a radarové informace se zobrazují na obrazovkách pracovních stanic a lze je přenášet na vzdálené pracovní stanice s funkcemi dálkového ovládání. Pokud se letadlo během konečného přiblížení odchýlí od kurzu nebo ideální sestupové dráhy, může řídicí jednotka přistání informovat pilota (“ … slightly left … , … on course … , … slightly high … “) Tyto pokyny umožňují pilotovi bezpečně přistát s letadlem i za špatné viditelnosti a v případě, že zařízení ILS chybí nebo nefunguje.

Fotogalerie radaru pro přesné přiblížení PAR-E

Obrázek 2: Připraven k přepravě

Obrázek 3: Obrazovka podobná zaměřovači Beta-scan scope

Obrázek 4: Pracovní stanice řídícího letového provozu

Obrázek 5: ERDIS - radarový zobrazovací systém ELDIS