www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ASR 2000

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2,7 … 2,9 GHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: около 1000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,8 µs и (60 или 80 µs)
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1,5 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 60 oder 80 NM
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: около 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ASR 2000

Радарът за подход ASR 2000 е радар за разузнаване на въздушното пространство за управление на въздушното движение, който предоставя на ръководителите на полети информация за текущите позиции на въздухоплавателните средства в зоната за контрол на летището и в радиус от 111 до (по избор) 148 km около радара. ASR 2000 е разработен като модел наследник на използваните дотогава радари за контрол на въздушното движение, например ASR 8, който все още съдържа предавател с мощен клистрон. ASR 2000, от друга страна, използва модулен полупроводников предавател, първоначално разработен от ITT-Gilfillan, при който повредата на отделните модули не води до пълна повреда. В зависимост от броя на използваните модули мощността на импулсите може да варира от 8, 16 до 32 kW с коефициентът на запълване обикновено от 6% до максимум 11%. Генерирането на висока честота (в модула на възбудителя) се извършва с помощта на цифров синтезатор и може да се контролира от софтуера с точност до ±1 kHz. Цялата архитектура на системата се основава на съвременни модули COTS с добра наличност и висока производителност. Всички възли са проектирани като лесно заменяеми модули. Това предлага най-добри условия за поддръжка и обучение, като същевременно поддържа ниски разходи за поддръжка.

Двете дублиращи стойки с приемниците и процесора за радарни сигнали са разработени изцяло от Thomson-CSF. Приемниците предлагат много висок динамичен обхват с цифрова компресия на импулсите и персонализирана селекция на движещи се цели. Наличен е отделен метеорологичен канал за показване на зоните с валежи. Динамичният обхват е по-голям от 65 dB, а степента на компресия на импулсите е 18,75 dB. Паралелно работят линеен и логаритмичен усилвател на междинна честота. Възможността за избор на цели от спектъра на смущенията (Subclutter Visibility) е 57 dB.

Антената се състои от параболичен рефлектор с косекансквадратна диаграма на насоченост на антена. Страничните лобове на антената имат максимална стойност от −28 dB. Антената се захранва от два рупорни излъчвателя, които образуват диаграма на висок и нисък лъч. Коефициентът на усилване на антената чрез рупорния излъчвател на високия лъч е 32 dB, а чрез рупорния излъчвател на ниския лъч - 34 dB. Поляризацията може да се превключва между линейна вертикална и кръгова. LVA антена за вторичен радар е разположена над антената на първичния радар. ASR 2000 отговаря на изискванията на ИКАО за радарно оборудване за УВД.