www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Uçuş Güvenlik Radarları

Morava

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: PSR „Morava“ M10 parabol anteni
(NRPL-Group’un izniyle)

Resim 1: PSR „Morava“ M10 parabol anteni
(NRPL-Group’un izniyle)

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: 2 700 … 2 900 MHz
Darbe Tekrarlama Zamanı: 1,1 … 1,4 ms
Darbe Tekrarlama Frekansı:
Gönderim Darbe Genişliği (τ): 1 µs ve 75 µs
Alım Süresi:
Ölü Süre:
Darbe Gücü: 15 veya 25 kW
Ortalama Güç:
Aletli menzil: 60 veya 80 deniz mili
Menzil Çözünürlüğü: < 225 m
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı: 1,3°
Bir Dönüşteki İsabet Oranı:
Anten Dönüş Adedi: 12 veya 15 dev/dak
MTBCF:
MTTR:

„Morava“ Hava Trafik Kontrol (ATC)- Birincil Radarı

„Morava“ M10 Hava Trafik Kontrol radarı, ICAO ve EUROCONTROL kurumlarının tavsiyeleri dikkate alınarak geliştirildi ve Çekoslovakya-Kunovice’de üretildi. Bu radar yarıiletken teknolojisi kullanılarak üretilen bir S-bandı radarı olup arıza durumunda yedekleme devreleri ile donatılmış güvenli bir mimariye sahip olmasının yanında pahalı olmayan bakım masrafları ile öne çıkmaktadır.

„Morava“ radar sistemi bir kuleye monte edilmiş, çift-bükümlü bir parabolik anten ve bu kulenin yanında yer alan içinde elektronik sistemlerin bulunduğu bir konteynerden meydana gelir. Anten iki adet boynuz ışıma elemanı (horn feeder) beslenir ve bir kosekant-kare ışıma çizgesi üretir. Anten ışıma çizgesi işaret alım evresinde ağır parazit yansımaları koşulları altında bile daha iyi bir menzil değerine ulaşabilmek için biri altta ve diğeri üstte olmak üzere iki demetle çalışır. Dalga kılavuzu sistemine tümleşik ve bir yazılımla kontrol edilen polarizatörler doğrusal yatay polarizasyon ve dairesel polarizasyondan birinden diğerine anahtarlanabilirler ve bu sayede ağır atmosferik koşullarda etkili bir ilave koruma sağlayabilirler. Tüm önemli sistem bölümleri yedeklidir (redundant) ve beklenmeyen arıza durumlarında bile bir kesintisiz çalışmayı garantilerler. Anten dönme tablası çift motorla çevrilir ve antenin bulunduğu konumun azimut açısı son derece hassas iki adet optik kodlayıcı ile 360° daire çevresinin 16384 de biri hassasiyetle saptanır.

Gönderici tam evreuyumludur, 60 Deniz Mili menzil için 12 adet veya 80 Deniz Mili menzil için 24 adet gerilim beslemesi güvenli, hava soğutmalı yükselteç modülleri kullanır. Modüler mimari yapı işletme sırasındaki bakım çalışmalarında ve parça değişiminde büyük kolaylık sağlar. Gönderilen darbenin biçimi 75 µs lik süreli doğrusal olmayan (non-linear) frekans modülasyonlu bir işaret ile modüle edilen 1 µs lik kısa süreye sahip bir alternatif dikdörtgen darbedir. Bir sayısal özel akortlu süzgeç sayesinde 75 kata kadar bir darbe sıkıştırma oranını başarmak mümkündür. Bu kısa ve uzun süreli darbelerin ikisi de bir sayısal frekans bireştirici (synthesizer) tarafından üretilir.

Çiftli-süperheterodin dinamik alıcı aygıtının dinamik çalışma bölgesi 90 dB dir ve bir Yerleşik Test Aygıtı (BITE, Built-in Test Equipment) ile donatılmıştır. Radar işaret işlemcisi hareket eden hedefleri tanımak için çift süzgeç kullanır ve oldukça düşük Yanlış Alarm Oranı ile (antenin her bir turu için 4 den az) % 90 gibi oldukça yüksek bir algılama olasılığını yakalar. Çıkış verilerini ASTERIX formatıyla ya da isteğe bağlı herhangi bir formatla verebilir. Bu veriler kullanıcı dostu „PPI-Scope” radar ekranlarında ve Linux işletim sistemleri ile çalışan ve uzun süreli olarak kayıt, geri yükleme ve istatistikî analizlerin yapılabilmesine imkân sağlayan Control and Monitoring System (CMS) terminallerinde görüntülenebilir.