www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Radar „Morava”

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: PSR “Morava” M10, parabolic antenna

Rysunek 1: Antena paraboliczna PSR „Morava” M10
(dzięki uprzejmości Grupy NRPL)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 2,7 … 2,9 GHz
Okres powtarzania impulsów: 1,1 … 1,4 ms
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ): 1 µs i 75 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 15 lub 25 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 60 oder 80 NM
Rozróżnialność w odległości: < 225m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,3°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 12 lub 15 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

Radar „Morava”

Radar „Morava” M10 został opracowany zgodnie z zaleceniami ICAO i EUROCONTROL i wyprodukowany w Kunovicach (Republika Czeska). Jest to nowoczesny radar pasma S wykonany w całości w technologii półprzewodnikowej, o redundantnej konstrukcji zabezpieczonej przed awariami technicznymi, co zapewnia niskie koszty utrzymania.

System radarowy „Morava” składa się z anteny z podwójnie zakrzywionym reflektorem parabolicznym zamontowanym na wieży i pojemnika z elektroniką. Jest zasilany przez dwa grzejniki rogowe i generuje wzór anteny o cosecantowej charakterystyce kwadratowej. W czasie odbioru wzór anteny jest podzielony na górny i dolny zakres, aby osiągnąć dobry zasięg nawet przy silnych zakłóceniach stałych celów. Polaryzatory zintegrowane z systemem falowodowym i sterowane programowo mogą przełączać się pomiędzy polaryzacją liniową poziomą i kołową, zapewniając w ten sposób dodatkową skuteczną ochronę przed silnymi zakłóceniami pogodowymi. Wszystkie ważne podsystemy są redundantne i gwarantują nieprzerwane działanie nawet w przypadku nieprzewidywalnych awarii. Obrotnica antenowa jest obracana przez dwa silniki, a dokładne położenie jest przekazywane przez dwa precyzyjne enkodery optyczne z dokładnością do 16384 różnych kątów w pełnym kole.

Nadajnik jest w pełni koherentnie sterowany i wykorzystuje 12 (dla zakresu 60 NM) lub 24 (dla zakresu 80 NM) moduły wzmacniacza chłodzone powietrzem z bezpiecznym zasilaniem. Modułowa budowa pozwala na prace konserwacyjne i wymianę modułów podczas pracy. Kształt przekazywanego impulsu jest naprzemiennie krótkim, przełączanym, prostokątnym impulsem o czasie trwania 1 µs i nieliniowym, modulowanym częstotliwościowo impulsem transmisyjnym o czasie trwania 75 µs. Szerokość pasma nadajnika zapewnia kompresję impulsów na poziomie 75 przez specjalnie dostrojony filtr cyfrowy. Obie formy impulsów są generowane przez cyfrowy syntezator częstotliwości.

Podwójne odbiorniki superheterodynowe zapewniają wysoki zakres dynamiczny 90 dB i posiadają system BITE. Procesor sygnałowy radaru wykorzystuje filtry dopplerowskie do wykrywania ruchomych celów i zapewnia wysokie prawdopodobieństwo detekcji na poziomie 90% przy bardzo niskim wskaźniku fałszywych alarmów (< 4 na obrót). Dane radarowe dostarczane są w formacie ASTERIX lub, w razie potrzeby, w dowolnym innym formacie i wyświetlane są na przyjaznych dla użytkownika wyświetlaczach panoramicznych i monitorach operacyjnych zainstalowanych na komputerach z systemem Linux, które umożliwiają również rejestrację i odtworzenie sytuacji w przestrzeni powietrznej oraz ocenę statystyczną w dłuższym okresie czasu.