www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Morava

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Parabolická anténa radaru "Morava" M10
(s laskavým svolením NRPL-Group)

Obrázek 1: Parabolická anténa radaru "Morava" M10
(s laskavým svolením NRPL-Group)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2,7 … 2,9 GHz
Doba opakování impulsu (PRT): 1,1 ms nebo 1,4 ms
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 µs und 75 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 15 nebo 25 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 60 nebo 80 NM
Rozlišení rozsahu: < 225m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,3°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 12 nebo 15 ot/min
MTBCF:
MTTR:

ATC- Primary Radar „Morava“

Primární radar ATC „Morava“ M10 byl vyvinut v souladu s doporučeními ICAO a EUROCONTROL a vyroben v Kunovicích (Česká republika). Jedná se o moderní radar vyrobený výhradně polovodičovou technologií a pracující v pásmu S (označení IEEE) nebo E (označení NATO). Má redundantní konstrukci, která je chráněna proti technickým poruchám, což zajišťuje nízké náklady na údržbu.

Radarový systém "Morava" se skládá z antény s dvojitě zakřiveným parabolickým reflektorem umístěné na věži a přilehlého kontejneru s elektronikou. Je napájena dvěma trychtýřovými zářiči a vytváří kosekantní čtvercový anténní obrazec. Při příjmu je anténní obrazec rozdělen na horní a dolní oblast, aby bylo možné dosáhnout dobrého dosahu i v silném rušení pevných cílů. Polarizátory integrované do vlnovodného systému a řízené softwarem mohou přepínat mezi lineární horizontální polarizací a kruhovou polarizací, čímž poskytují další účinnou ochranu proti silnému rušení vlivem počasí. Všechny důležité subsystémy jsou redundantní a zaručují nepřetržitý provoz i v případě nepředvídaných poruch. Otočný podstavec antény je poháněn dvěma motory a přesnou polohu přenášejí dva přesné optické enkodéry s přesností 16 384 různých úhlů v plném kruhu.

Vysílač je plně koherentně řízený a používá 12 (pro dosah 60 námořních mil) nebo 24 (pro dosah 80 námořních mil) vzduchem chlazených zesilovacích modulů s bezpečným napájením. Modulární konstrukce umožňuje provádět údržbu a výměnu modulů během provozu. Ve formě vysílaného impulsu se střídá krátký obdélníkový impuls o délce 1 µs s nelineárním frekvenčně modulovaným vysílacím impulsem o délce 75 µs. Šířka vysílacího pásma zajišťuje pomocí speciálně vyladěného digitálního filtru míru komprese impulzu 75. Oba tvary impulsů jsou generovány digitálním frekvenčním syntetizérem.

Duální superheterodynní přijímače zajišťují vysoký dynamický rozsah 90 dB a jsou vybaveny systémem BITE. Procesor radarového signálu využívá dopplerovské filtry k detekci pohyblivých cílů a zajišťuje vysokou pravděpodobnost detekce 90 % s extrémně nízkou mírou falešných poplachů (< 4 na otáčku). Radarová data jsou poskytována ve formátu ASTERIX nebo v případě potřeby v jakémkoli jiném formátu a zobrazují se na uživatelsky přívětivých všestranných displejích a operačních monitorech instalovaných na počítačích se systémy Linux, které rovněž umožňují záznam a přehrávání situací ve vzdušném prostoru a statistickou analýzu za delší časové období.