www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Gemi Radarı

RL-2000/GCI

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: ELDIS MSSR–1 Tek-darbe İkincil Gözetim Radarı ile aynı yere kurulu RL-2000 Birincil Gözetim Radarı (ELDIS firmasının izniyle © 2008 ELDIS Pardubice)

Resim 1: ELDIS MSSR–1 Tek-darbe İkincil Gözetim Radarı ile aynı yere kurulu RL-2000 Birincil Gözetim Radarı (ELDIS firmasının izniyle © 2008 ELDIS Pardubice)

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: 2 700 … 2 900 MHz (S-bandı)
Darbe Tekrarlama Zamanı: Yalpalamalı
Darbe Tekrarlama Frekansı:
Gönderim Darbe Genişliği (τ): İki defa 1 µs ve iki defa 45 µs (frekans çeşitlemeli)
Alım Süresi:
Ölü Süre:
Darbe Gücü: 14 kW
Ortalama Güç: 2 ila 2,6 kW
Aletli menzil: 60 ya da 80 NM
Menzil Çözünürlüğü: 70 … 230 m
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı:
Bir Dönüşteki İsabet Oranı: Tek darbe radarı
Anten Dönüş Adedi:
MTBCF:
MTTR:

RL–2000/GCI

RL–2000/GCI bir havaalanının uçuş iniş bölgesindeki hava trafiğinin güvenliğinin denetlenmesi için kullanılan son nesil bir birincil radardır. Bu radarın sisteminde Çek Cumhuriyetindeki sivil ve askeri radarların yapımında uzun yıllardır edinilen deneyimlerden faydalanılmıştır. Bu radar ICAO ve EUROCONTROL standartlarını ve önerilerini fazlasıyla karşılamaktadır. RL–2000/GCI radarında gönderici yükselteç modülleri tümüyle yarı iletkendir ve yedeklemeli (redundant) bir yapıya sahiptir. Bu modüllerin bakım masrafları da azdır.

Bu radar son derece kararlı çalışır ve 148 km lik bir menzildeki hedefleri gürültüleri bastırarak sahte hedeflerin algılanmasına izin vermeden algılayabilen çok güçlü bir sisteme sahiptir. Bu radarın RL–2000/GCI modelinde uçuş kontrol merkezinde uçuş trafiğine tehlike yaratabilecek hava durumlarının gözlemlenmesini sağlayabilen bir tümleşik meteoroloji kanalı da bulunmaktadır.

Bu radarın temel yapılandırması MSSR–1 tipi S modu tek darbe ikincil radarla genişletilebilir. Bu genişletme Terminal Kontrol Alanında (Terminal Control Area, TMA) bir tümleşik sistem çözümüne de imkân sağlamaktadır.

Sistemde biri yedek olarak bekleyen ve diğeri ise arıza durumda otomatik devreye giren iki adet işaret kanalı bulunmaktadır. Çıkıştaki radar verileri standart olarak ASTERIX formatına uygundur ve istenildiği takdirde diğer veri formatları da kullanılabilmektedir. Bu radar bakım ve onarım harcamaları en az seviyede olacak ve bir operatöre gerek kalmaksızın uzaktan kumanda edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Anten

Anten bir kosekant-kare çizgenin elde edilebilmesi için alt bölümü ayrıca özel geometrik biçim verilmiş bir parabolik yansıtıcının çift kavisli kesitidir. Anten sistemi doğrusal ya da dairesel polarizasyonla çalışabilir. Bu iki polarizasyon arasındaki geçiş meteorolojik parazit yankılara rağmen radarın kontrol ve denetleme sistemi sayesinde etkin ve hızlı gerçekleşir.

Gönderici

Gönderici hava ile soğutulan yarıiletken yükselteç modüllerinden oluşmaktadır. Göndericideki 2·16 adet bağımsız yükseltici modülleri tüm frekans bandı boyunca çalışır ve hatta uzun ve kısa gönderim darbesi kullanarak bir frekans çeşitlemesi de (frequency diversity) yaparlar. Gönderici hatadan etkilenmez bir yapıya sahiptir. Bir modülün değiştirilmesi sırasında gerilimin kesilmesi gerekmez.

YF-Üreteci

YF-üreteci kısa ve uzun gönderim darbeleri arasında bir optimal uyum sağlayan bir sayısal frekans birleştiricidir. Keza frekans çeşitleme ve yalpalamalı darbe tekrarlama sıklıkları da dâhil tüm intra-darbe modülasyonlu gönderim darbeleri bir yazılım ile belirlenir.

Alıcı

Alıcı, işaretlin frekansını üç kademede düşürebilen bir sayısal süperheterodin tip alıcıdır. 14 bitlik doğrudan analog/sayısal dönüştürücülerde daha ara frekans kademesinde bile bir geniş bantlı dinamik frekans bölgesi (dynamic range) elde edilir. Alıcıda işaretler sayısal olarak kalibre edilmiş otomatik kazanç kontrollü olarak işlenir. Alıcıda bulunan bir Yerleşik-Test-Aygıtı (Built In Test Equipment, BITE) sistemi gürültü katsayısı dahil alıcı başarım parametrelerini sürekli denetler.

İşaret işlemcisi

İşaret işlemcisinin beyni yordamları ”C“ dilinde yazılmış, gerçek zamanlı işleme yapabilen yüksek kapasiteli 32-bitlik bir işlemcidir. Bu sayede uyarlamalı Hareketli-Hedef-Algılamada (Adaptive Moving-Target-Detection) etkili bir çözüm sağlanır. İşaret işlemcisi; 1 e 100 bir darbe sıkıştırması, bir Doppler-süzgeçle Doppler işaret işlemesi, Sabit Yanlış Alarm Oranı (Constant False Alarm Rate, CFAR) işlemesi hem de otomatik hedef tanıması ve izlemesi yapabilir. Taramadan taramaya (scan-to-scan), uyarlamalı Sabit Yanlış Alarm Oranı eşik değerlerinde hem gürültü bilgileri hem de meteoroloji kanalındaki bilgiler alınır.

Kontrol ve Denetleme Sistemi (Control and Monitoring Sytem, CMS)

Her bir sistem grubu bağımsız bir BITE-sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemin görevi bir otomatik yeniden-yapılandırma yaparak ortaya çıkan arızaları çözmektir. Bu sayede radar iyi bir performansa ulaşır. Kontrol ve Denetleme Sistemi (CMS) iki kısımdan oluşur: Yerel Kontrol- ve Görüntüleme Sistemi (LCMS) ve uzaktaki noktalar için Uzak Kontrol- ve Denetleme Sistemi (RMCS). LMCS radarın bulunduğu yerdedir. RMCS ise uçuş kontrol odasına ya da havaalanı kulesine konulur ve buralarda uzaktan kumanda edilebilir.

Her iki sistem hatlar üzerinden, örneğin fiber-optik bir LAN ağı üzerinden haberleşebilirler ve prensip olarak her iki sistemde aynı işlemsel yeteneklere sahiptir. CMS ekranı radarın servise hazır olma durumunu sürekli görüntüler ve operatöre ya da bakım personeline radar parametrelerinin ince ayarının yapılabilmesi imkânını sağlar. Bu sistem aynı anda hem uçuş durumunu ve hem de durum bilgilerini görüntüleyebilen bir kullanıcı dostu grafik arayüze sahiptir.