www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

RL-2000/GCI

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Radar pierwotnego nadzoru RL-2000, wzmocniony monopulsującym radarem wtórnym ELDIS MSSR-1, (dzięki uprzejmości ELDIS)

Rysunek 1: Radar pierwotnego nadzoru RL-2000, wzmocniony monopulsującym radarem wtórnym ELDIS MSSR-1, (dzięki uprzejmości ELDIS © 2008 ELDIS Pardubice)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 2 700 … 2 900 MHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ): dwa razy (1 µs i 45 µs)
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 14 kW
Moc średnia: 2 i 2,6 kW
Zasięg instrumentalny: 60 … 80 NM
Rozróżnialność w odległości: 70 … 230 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

RL-2000/GCI

RL-2000/GCI jest najnowszej generacji radarem pierwotnym przeznaczonym do stosowania jako radar kontroli ruchu lotniczego do kontroli ruchu statków powietrznych w strefie kontroli zbliżania lotniska. System skorzystał z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu radarów cywilnych i wojskowych w Republice Czeskiej. Spełnia on (lub przewyższa) zalecenia i standardy ICAO i EUROCONTROL. Jest to w pełni półprzewodnikowy system redundantny z modułowymi stopniami wzmacniacza nadajnikowego i niskimi kosztami utrzymania.

Radar oferuje wysoką stabilność działania i wykorzystuje potężny system antyzakłóceniowy, który zapewnia doskonałą akwizycję celów do maksymalnie 80 NM (≙ 148 km) bez generowania fałszywych celów. Konfiguracja RL-2000/GCI zawiera zintegrowany kanał pogodowy do obserwacji zjawisk pogodowych w sterowni, które są niebezpieczne dla ruchu lotniczego.

Podstawowa konfiguracja może być rozszerzona o monopulsacyjny radar pomocniczy w trybie S typu MSSR-1. Rozszerzenie to oferuje zintegrowane rozwiązanie systemowe do zarządzania w obszarze sterowania terminalem (TMA).

System radarowy składa się z dwóch równoległych kanałów sygnałowych, z których jeden jest dostępny jako rezerwa i jest automatycznie uruchamiany natychmiast w przypadku awarii systemu. Dane radarowe na wyjściu są standardowo dostarczane w formacie ASTERIX, ale inne formaty danych mogą być zaimplementowane na życzenie. Koszty konserwacji i napraw są zredukowane do minimum, a zaawansowana technologia zdalnego sterowania i kontroli pozwala na użytkowanie bezobsługowe.

Antena

Antena jest podwójnie zakrzywioną częścią lustra parabolicznego z dodatkową, specjalnie zdeformowaną geometrią w dolnej części w celu wygenerowania cosecant square diagram. System antenowy może być używany z polaryzacją liniową lub kołową, dzięki możliwości szybkiego przełączania poprzez system sterowania i monitorowania, może być wykorzystywany do szybkiego i skutecznego zwalczania bałaganu pogodowego.

Nadajnik

Nadajnik jest chłodzonym powietrzem modułowym blokiem opartym na technologii półprzewodnikowej. Składa się z 2·16 niezależnych modułów wzmacniających i pracuje w całym paśmie częstotliwości oraz w krótkich i długich impulsach transmisyjnych w trybie zmienności częstotliwości. Jest on zaprojektowany tak, aby był odporny na uszkodzenia i można go było wymieniać podczas pracy systemu bez konieczności odłączania zasilania.

Generator RF

Generator RF jest cyfrowym syntezatorem częstotliwości, który zapewnia optymalny stosunek pomiędzy krótkimi i długimi impulsami transmisyjnymi. Wszystkie, nawet wewnątrz impulsowo modulowane impulsy transmisyjne są określane przez oprogramowanie, łącznie z różnicą częstotliwości i sterowaniem przesunięciem częstotliwości powtarzania impulsów.

Odbiorca

Odbiornik jest cyfrowym odbiornikiem superheterodynowym z potrójnym downmixingiem. Szeroki zakres dynamiczny jest osiągany poprzez bezpośrednią konwersję analogowo-cyfrową już na poziomie częstotliwości pośredniej. Odbiornik oferuje kompletne cyfrowe przetwarzanie sygnału, ze skalibrowaną automatyczną regulacją wzmocnienia. Odbiornik zawiera system BITE, który na bieżąco sprawdza charakterystykę odbiornika, łącznie z charakterystyką szumów.

Procesor sygnałowy

Rdzeń procesora sygnałowego składa się z 32-bitowego procesora o dużej mocy obliczeniowej w przetwarzaniu w czasie rzeczywistym, którego procedury są zapisane w języku programowania „C”. Gwarantuje to skuteczne rozwiązanie dla niestandardowego wykrywania ruchomych celów. Procesor sygnałowy obsługuje również cyfrową kompresję impulsów w stosunku 1 do 100, przetwarzanie sygnału Dopplera w banku filtrów dopplerowskich, stałą częstotliwość fałszywych alarmów (CFAR) oraz automatyczne wykrywanie i śledzenie celu. Progi CFAR zawierają również informacje o zagraceniu przy kilku obrotach (skanowanie do skanowania) oraz informacje z kanału pogodowego.

System kontroli i monitorowania (CMS)

Każdy moduł systemu wyposażony jest w niezależny system BITE umożliwiający automatyczną rekonfigurację w przypadku wystąpienia błędów, co gwarantuje dobre działanie radaru. CMS składa się z dwóch części: systemu lokalnego sterowania i wyświetlania (LCMS) oraz systemu sterowania i wyświetlania w punktach zdalnych (RCMS), który obsługuje system zdalnie z pomieszczenia kontroli zbliżania lub wieży.

Oba systemy komunikują się za pomocą linii, które mogą być realizowane np. za pomocą światłowodu LAN, i w zasadzie oba mają takie same możliwości sterowania. CMS w sposób ciągły wyświetla stan gotowości operacyjnej i pozwala operatorowi lub personelowi obsługi technicznej na dokładne dostrojenie parametrów radaru. Wykorzystuje on przyjazny dla użytkownika wyświetlacz graficzny, który może jednocześnie wyświetlać informacje o sytuacji i stanie powietrza.