www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

RL-2000/GCI

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Primární průzkumný radar RL-2000, doplněný o monoimpulsní sekundární radar ELDIS MSSR-1 (se svolením ELDIS, © 2008 ELDIS Pardubice)

Obrázek 1: Primární průzkumný radar RL-2000, doplněný o monoimpulsní sekundární radar ELDIS MSSR-1 (se svolením ELDIS, © 2008 ELDIS Pardubice)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 700 … 2 900 MHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT): staggered
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): dvakrát (1 µs a 45 µs)
(frekvenční diverzity)
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 14 kW
Průměrný výkon: 2 do 2,6 kW
Přístrojový dosah radaru: 60 nebo 80 NM
Rozlišení rozsahu: 70 … 230 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle: Monopulsradar
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

RL-2000/GCI

RL-2000/GCI je primární radar pro použití jako radar řízení letového provozu pro řízení pohybu letadel v zóně řízení přiblížení na letišti. Systém těží z dlouholetých zkušeností s výstavbou civilních a vojenských radarů v České republice. Splňuje (nebo překračuje) doporučení a normy ICAO a EUROCONTROL. Jedná se o plně redundantní systém na bázi polovodičů s modulárními zesilovacími stupni vysílače a nízkými náklady na údržbu.

Radar nabízí vysokou stabilitu provozu a využívá výkonný systém ochrany proti rušení, který zajišťuje vynikající detekci cílů až do vzdálenosti 80 NM (≙ 148 km) bez generování falešných cílů. Konfigurace radaru RL-2000/GCI zahrnuje integrovaný meteorologický kanál pro sledování meteorologických jevů nebezpečných pro letecký provoz v řídicí místnosti.

Základní konfiguraci lze rozšířit o monoimpulsní sekundární radar v režimu S, typ MSSR-1. Toto rozšíření nabízí ucelené systémové řešení pro řízení v prostoru řízení terminálu.

Radarový systém zahrnuje dva paralelní signalizační kanály, z nichž jeden je k dispozici jako záložní a je automaticky uveden do provozu okamžitě při výpadku jednoho systému. Radarová data na výstupu jsou standardně poskytována ve formátu ASTERIX, ale na vyžádání lze implementovat i jiné datové formáty. Náklady na údržbu a opravy jsou sníženy na minimum, zatímco sofistikovaný dálkový provoz a ovládání umožňují bezobslužné použití.