www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Scanter 2001

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Antenna of Scanter 2001
(© 2000 TERMA A/S)

Фиг. 1: Antenna of Scanter 2001
(© 2000 TERMA A/S)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9170, 9375, 9410,
9438 или 9490 МHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 800 - 8000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 - 30 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 5 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β<0,37° ε= 11°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 1 s (60 об/мин)
MTBCF:
MTTR:

Scanter 2001

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.