www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Star 2000

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Radar na letišti Düsseldorf,
Pohled z místa řídícího letového provozu na věži na radar
© 2008 DFS Deutsche Flugsicherung

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 700 … 2 900 MHz
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 10 kHz (short pulse)
850 bis 1150 Hz (long pulse)
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 µs, 75 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 15 / 28 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 110 km (opt.: 167 km)
Rozlišení rozsahu: 230 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 2,3°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 4 s (15 min⁻¹) nebo 5s (12 min⁻¹)
MTBCF:
MTTR:

Star 2000

STAR -2000 (Solid-state Approach Radar) je modulární přibližovací radar vyvinutý pomocí polovodičové technologie, který je vhodný pro civilní i vojenské použití jako průzkumný radar vzdušného prostoru na letištích. Do systému je integrován speciální meteorologický kanál. Postupným zvyšováním vysílacího výkonu zvyšováním počtu zesilovacích modulů lze dosah radaru přizpůsobit požadavkům v rozsahu od 60 námořních mil (111 km) do 90 NM (167 km). Pro STAR 2000 je k dispozici nezávislý monoimpulsní sekundární radar typu RSM 970 s podporou režimu S (na obrázku s anténou LVA namontovanou nad anténou primárního radaru), který je korelován s výstupním formátem dat primárního radaru.

Pro radar lze zvolit několik konfigurací vysílače. Z toho vyplývají i různé specifikace maximálního dosahu: 60 nebo 80 námořních mil. Vzhledem k časovým korelacím (viz časová bilance radaru) je třeba při 80 námořních mílích mírně snížit rychlost otáčení antény.

U tohoto radaru lze shrnout následující hlavní vlastnosti:

Fotogalerie radaru STAR-2000

Obrázek 2: Radarová věž na letišti v Hamburku
(Foto: Roland Prösch, www.frequencymanager.de)

Obrázek 3: Radarová věž ve Frankfurtu nad Mohanem (jih)
(50°1'32,797" N   8°33'9,431" O)

Obrázek 4: Otočný podstavec antény s vysílačem s kluzným kroužkem a dvěma záložními hnacími motory.

Obrázek 5: Vysílač Star-2000

Obrázek 6: Náhled datového listu THALES