www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Uçuş Güvenlik Radarları

SRE-M

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: Nordholz anteni

SRE-M6
Resim 1: Nordholz anteni

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: 1250 … 1350 MHz
Darbe Tekrarlama Zamanı:
Darbe Tekrarlama Frekansı: 310 - 480 Hz
Gönderim Darbe Genişliği (τ): 2 µs
Alım Süresi:
Ölü Süre:
Darbe Gücü: > 2,5 MW
Ortalama Güç:
Aletli menzil: 400 km
Menzil Çözünürlüğü: 1 km
Konumlandırma Doğruluğu:
Işın demet açısı: 1,1°
Bir Dönüşteki İsabet Oranı:
Anten Dönüş Adedi: 5s … 12 s
MTBCF:
MTTR:

SRE-M Radar Ailesi

Bu uçuş güvenlik radar ailesinin öyküsü 2. Dünya Savaşından sonra başladı, ilk yer radar sistemi 1956 yılında Bendix lisansı ile DASA firması tarafından geliştirildi. Bu radarı, DASA firmasının altmışlı yıllarda ve yetmişli yılların başlarında kendi teknolojisi ile geliştirdiği SRE- LL radarı takip etti.

1976 yılı başında ilk SRE- M5 (Surveillance Radar Equipment) olarak adlandırılan, gönderici katında klistron kullanılan evreuyumlu radar yapıldı. Bu radar bir çok ülkeye satıldı ve daha sonraları yarıiletken tekniği ile üretilmiş modülatörlerle donatıldı. Modernize edilmiş bu yeni sistem SRE- M6 adını aldı.

Doksanlı yılların başlarında gerçekleştirilen bir diğer modernizasyonda klasik Hareketli Hedef Belirteç sisteminin (MTI system) yerini bir MTD Doppler işlemci aldı. Yeni katı hal tekniği modülatörü bulunan bu yeni sistemin adı SRE- M7 oldu. Son olarak, ilaveten katı hal gönderici ve sayısal darbe sıkıştırma süzgeçlerinin yer aldığı SRE- M8 modeli geliştirildi.

Bu radar ailesinin anteni, farklı ışıma diyagramlarına sahip iki besleme elemanını birlikte kullanır. Üst ışıma diyagramı kosekant-kare, alttaki ise kalem demet biçimlidir. İşaret gönderim anında her iki besleme elemanı (radiator/feeder) aynı fazla beslenirler ve bunun bir sonucu olarak alt cepheleri keskin, oldukça belirgin bir kosekant-kare ışıma diyagramı meydana getirirler. İşaret alım sırasında ise bu diyagram biçimi değişir, ancak diyagramın alt cepheleri yine keskindir. Yapıcı (constructive) olarak belirli bir orana uygun olarak saptanmış güç bölüşümü ile sabit bir ışıma diyagramı elde edilir. Polarizasyon biçimi dikey ve dairesel olarak seçilebilir.

İşaret alım evresinde anten diyagramı sayısal denetlemeli faz kaydırıcılar ve zayıflatma devreleri ile dört kademede farklı biçimlendirilebilir. Yerden yansıma (clutter) etkilerini azaltmak için, örneğin alttaki besleme elemanına zıt fazlı bir besleme yapılarak kosekant-kare diyagramın alt cepheleri yukarıya kaydırılabilir. Alt besleme elemanının ayarı ile kalem demet diyagramına alternatif, çok sayıda ara ışıma deseni elde edilebilir.

Anten yansıtıcının üzerindeki büyük yatay anten düzlemi, ikincil gözetim radarına (SSR) ait „Beacon“ olarak anılan antendir. Söz konusu anten „Büyük Dikey Açıklıklı” antendir (LVA, Large Vertical Aperture). Arka tarafta bulunan bir büyük rüzgar saptırma levhası ile her iki döndürme motorunun kuvvetli rüzgar durumunda eşit miktarda yüklenmesi sağlanır.

Frekans çeşitlemeli yöntem (diversity frequency offset) ile SRE- M6 radarı sekiz kat, SRE- M7 ise üç kat kademeli, „çapraz“ (staggered) darbe tekrarlama frekansı kullanır. SRE-M8 radarında bulunan katı hal gönderici farklı bir darbe süresi kullanır:

SRE - M6 /M7SRE- M8
Darbe süresi2 µs
Uzun menzil250 µs kadar
Kısa menzil12 µs kadar
Alt darbe0,6 µs
Darbe gücü> 2,5 MW< 75 kW
Darbe tekrarlama frekansı310 … 480 Hz300 … 700 Hz
Radarın resimleri SRE-M

Resim 2: Belçika Bertem’ de SRE-M6 anteni

Resim 3: Klistronlu gönderici kabini, altta darbe transformatörü, yanda kontrol ünitesi

Resim 4: Elektronik sistemlerin ve dalga kılavuzlarının yer aldığı cihaz odası, Gönderici kabini, Alıcı- ve işaret işlemci kabini.

Resim 5: Güç yükselticisi, SRE-M8 göndericisinin bir bölümü