www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SRE-M

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антената от обекта Nordholz (Германия)

SRE-M6

Изображение 1: Антената от обекта Nordholz (Германия)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1250 … 1350 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 310 - 480 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: > 2,5 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 400 км
разрешаваща способност по разстояние: 1 км
точността:
широчина на лъча: 1,1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 5 s … 12 s
MTBCF:
MTTR:

SRE-M

Историята на тази фамилия радари за контрол на въздушното движение започва непосредствено след Втората световна война, когато първата наземна радарна система (по лиценз на Bendix) е произведена от DASA през 1956 г. (GRS). Този радар е последван от собствена разработка на DASA - SRE-LL, която е създадена през 60-те и началото на 70-те години.

В началото на 1976 г. е доставен първият кохерентен радар, наречен SRE- M5 (Surveillance Radar Equipment), с клистрон като изходно стъпало на предавателя. Този радар се продава успешно в много страни и по-късно е усъвършенстван с модулатор на базата на полупроводници. Тогава тази модернизирана система е наречена SRE- M6.

При следващата модернизация в началото на деветдесетте години класическата система MTI беше заменена с доплеров процесор MTD. Впоследствие тази нова система е наречена SRE- M7. Накрая последва SRE- M8, която беше допълнително оборудвана с предавател по полупроводникова технология и цифров филтър за компресиране на импулси.

Антената на това семейство радари съчетава два излъчвателя с различни форми на диаграмите. Горна диаграма на насочено действие на антената с диаграма на косекантния квадрат и (долна) иглообразна диаграма. При предаване двата излъчвателя се захранват във фаза и поради това излъчват ясно изразена косекантна квадратна диаграма с много нисък долен ръб. Излъчва се постоянна форма на диаграмата поради разпределението на мощността, определено от конструкцията. Поляризацията може да се превключва между вертикална и кръгова.

По време на приемането диаграмата на антената може да се променя на четири етапа с помощта на цифрово управлявани фазови превключватели и атенюатори. За да се намали влиянието на неподвижни цели, например, долният край на косектантната квадратна диаграма може да се повдигне чрез подаване на долния кормилен механизъм във фазова опозиция. Могат да се задават много междинни етапи между алтернативно възможната чиста диаграма на моливния лъч на долния излъчвател.

Голямата хоризонтална антенна решетка над антенния рефлектор е антената на вторичния радар, известна още като „Beacon”-антена. (Това е LVA антена.) В задната част има голяма ветрозащитна плоча, която осигурява по-равномерно натоварване на двата роторни двигателя при силен вятър.

SRE- M6 използва осемкратна, а SRE- M7 - трикратна поетапна честота на повтаряне на импулсите, използвайки метода на честотно разнообразие. Благодарение на предавателя в полупроводниковата технология, SRE- M8 предава с различна продължителност на импулсите:

SRE - M6 /M7SRE- M8
Продължителност на импулса2 µs
Дълъг обхватдо 250 µs
Къс обхватдо 12 µs
Субимпулси0,6 µs
Мощност на импулса> 2,5 MW< 75 kW
Честота на повторение на импулсите310 … 480 Hz300 … 700 Hz
Галерия със снимки на SRE-M

Изображение 2: Антената SRE-M6 от Bertem в Белгия

Изображение 3: Шкаф на предавателя с клистрона, под импулсния трансформатор, до него е блокът за управление.

Изображение 4: Помещение за оборудване с електрониката и вълноводна система, шкафове на предавателя, шкафове за приемник и процесор на сигнала.

Изображение 5: Усилвател на мощност, част от предавателя SRE- M8