www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

PAR-80

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
Precision Approach Radar PAR 80
(klikni pro zvětšení:480·640px = 67 kByte)

Obrázek 1: Otevřené stojany referenčního systému v dílně německého letectva

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: I-Band
Doba opakování impulsu (PRT): 290 µs
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 3450 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,24 µs
Doba příjmu: 250 µs
Doba slepá: 40 µs
Impulsní výkon: 180 kW
Průměrný výkon: 124 W
Přístrojový dosah radaru: 37 km
Rozlišení rozsahu: 36 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,1°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

PAR-80

Přesný přibližovací radiolokátor PAR-80 (Precision Approach Radar) je nástupcem přibližovacího radaru AN/FPN-36. Tento radar pro řízení letového provozu je na letištích instalován přímo u vzletové a přistávací dráhy a podporuje řídícího letového provozu v závěrečné fázi letu před přistáním. Ideální sestupová dráha a letadlo se zobrazují na speciální zobrazovací jednotce. Pokud se aktuální poloha letadla od této ideální linie odchyluje, může řídící letového provozu informovat pilota rádiem („talk down“).

PAR-80 pracuje s fázovanou anténou, jejíž paprsek se elektronicky otáčí v horizontálním sektoru a mechanicky se otáčí vertikálně pomocí vysoce přesného eliptického převodu. Pro větší bezpečnost jsou elektronické sestavy zdvojeny a kromě právě provozovaného zařízení je vždy k dispozici druhý systém.

Vzhledem k vysokým nárokům na přesnost musí být systém pravidelně testován pomocí měřicí techniky. PAR-80 však zatím není přístrojovým přistávacím systémem, ale přesto se často používá na menších letištích.

Mezitím byla vyvinuta nová zobrazovací jednotka, která nahradí starou katodovou trubici. Tato nová digitální obrazovka nabízí lepší podmínky pro používání radarové jednotky, zejména za ztížených podmínek rušení, může ovládat celou radarovou jednotku prostřednictvím softwaru a především řeší problémy s náhradními díly a údržbou staré zobrazovací jednotky.

Fotogalerie PAR 80

Obrázek 2: Upgrade z Beta Scan Scope, © 2009 Intersoft Electronics

Obrázek 3: starší systém vidění v dílně