www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Digital Air Surveillance Radar (DASR) ASR 11

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
Antenne des ATC-Radar ASR 11

Rysunek 1: Antena ASR 11

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 2,7 … 2,9 GHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ): 1 µs i 80 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 25 kW
Moc średnia: 2,1 kW
Zasięg instrumentalny: 60 NM (≙ 110 km)
Rozróżnialność w odległości: 926 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,41°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 12 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

Digital Air Surveillance Radar (DASR) ASR 11

DASR (oznaczenie wojskowe: AN/GPN-30) lokalizuje pozycje statków powietrznych w strefie kontroli lotniska i może również wyświetlać warunki pogodowe wokół lotniska. Zgodnie z amerykańską nomenklaturą, DASR otrzymał oznaczenie ASR 11, który jest radarem kontroli ruchu lotniczego z nowymi technologiami zastępującymi stare radary analogowe ASR-7, ASR 8 i AN/GPN-12, -20 i -27. Te starsze radary (o wiele starsze niż 20 lat) zostały wymienione ze względu na lepsze i tańsze działanie DASR, aby zaspokoić zapotrzebowanie na możliwości sieci cyfrowej i dodatkowe wyświetlanie pogody na wyświetlaczach wizualnych kontrolerów ruchu lotniczego.

System radarowy ASR 11 składa się z radaru głównego i radaru wtórnego, czasami nazywanego „Beacon”. Podstawowy radar składa się z anteny obracającej się w sposób ciągły, zamontowanej na wieży, która kieruje nadawaną energię i odbiera odbite echo z samolotu na odległość do 110 km. System radarowy mierzy różnicę czasową między sygnałem nadawanym a odbieranym i oblicza odległość. Dla tej odległości do anteny dodawany jest aktualny kierunek kąta bocznego i w ten sposób ustalane są współrzędne samolotu. Radar może również mierzyć zakłócenia obszaru deszczowego i wyświetlać je na ekranie podzielonym na sześć klas intensywności. Radar pracuje na częstotliwości nadawczej w zakresie częstotliwości od 2 700 do 2 900 MHz. Moduły przetwornika generują efektywną moc impulsową 25 kW (odpowiadającą mocy fali ciągłej 2,1 kW). Ekspozycja na promieniowanie radiowe stale maleje wraz z odległością od anteny. Nawet w odległości mniejszej niż 15 m narażenie na promieniowanie radiowe spada już poniżej dopuszczalnego limitu ustalonego przez Amerykańską Federalną Komisję Łączności.

Źródło: arkusz danych z www.faa.gov

Obudowa w lewej części rysunku 2 jest nadajnikiem. Przetworniki to dwie najbardziej prawe obudowy, a wzmacniacze mocy to dwa rzędy czterech obudów po lewej stronie przetworników. Prawa część rys. 2 to szafa zasilająca. Dostarcza zasilanie do nadajnika, ale także do odbiorników i procesorów danych sygnałowych.

Galeria zdjęć ASR 11

Rysunek 2: Szafa nadajnika i zasilanie ASR 1

Rysunek 3: Dyspozytornia podejść