www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

DASR

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
ATC-Radar ASR 11
(Кликнете за да увеличите снимката: 284·373 пиксел = 15 kB)

Изображение 1: Антена на ASR 11

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2,7 … 2,9 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs и 80 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 кВт
средна мощност: 2,1 кВт
инструментален обхват: 60 NM (≙ 110 км)
разрешаваща способност по разстояние: 926 м
точността:
широчина на лъча: 1,41°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

DASR

DASR (Digital Air Surveillance Radar, военно обозначение: AN/GPN-30) е цифров радар за контрол на въздушното движение, който работи в S-обхват (обозначение по IEEE) или Е-обхват (обозначение по НАТО). В съответствие с американската номенклатура DASR получи обозначението ASR 11. DASR е радар за контрол на въздушното движение с нови технологии, който заменя старите аналогови радари ASR-7 (AN/GPN-12), ASR 8 (AN/GPN-20) и ASR 9 (AN/GPN-27). Тези по-стари радари (много от тях на повече от 20 години) бяха заменени поради по-добрите и по-евтини характеристики на DASR, за да се изпълни изискването за възможност за цифрова мрежа и допълнително показване на времето на дисплеите на ръководителите на полети.

Радарната система ASR 11 се състои от основен радар и вторичен радар, понякога наричан „Beacon“. Радарът може да използва и метеорологичен канал за измерване на смущенията в дъждовната зона и да ги показва на екрана, категоризирани в шест класа на интензивност.

Корпусът в лявата част на фигура 2 е предавателят. Драйверите са двата най-десни корпуса, а усилвателите на мощност са двата реда от по четири корпуса вляво от драйверите. Дясната част на фигура 2 е шкафът за захранване. Тя захранва с работни напрежения предавателя, но също така и приемниците и процесорите за обработка на данни за сигнала.

Източник: Лист с данни от www.faa.gov

Галерия със снимки на ASR 11

Изображение 2: Шкаф на предавателя и захранване на ASR 11

Изображение 3: Контролна зала на подхода