www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

ASTRE 2000

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Astre 2000 v Paříži/Orly,
(© 2006 User:Olivier2000, Wikipedia)

Obrázek 1: Astre 2000 v Paříži/Orly,
(© 2006 User:Olivier2000, Wikipedia)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 15,7 … 16,7 GHz
Doba opakování impulsu (PRT): 122 µs
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 8192 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 40 ns
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 22 … 24,9 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu: 6 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: β=0,33°   ε=3,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 1 s
MTBCF:
MTTR:

ASTRE 2000

Radar pro řízení pohybů na letištní ploše (SMR) ASTRE 2000 pracuje v pásmu Ku (označení IEEE) nebo v pásmu J (označení NATO) a byl instalován na letištích v Aténách, Berlíně-Tegelu, Dublinu, Edinburghu, Heathrow, Miláně, Moskvě, Orly, Praze, Stanstedu, Vídni a dalších.

Radar používal upravenou parabolickou anténu, která vytvářela obrácený kosekantový čtvercový diagram. Jednalo se o radar s frekvenční diverzitou se dvěma nezávisle pracujícími vysílači/přijímači. Zpracování signálu bylo rovněž zdvojené a každý z nich měl druhý signálový vstup pro druhý kanál. Dálkově ovládaný přepínač vybíral videa jednoho z kanálů pro zobrazení. Výstupním signálem do vzdálených zobrazovacích jednotek byl multiplexní signál na koaxiálním vedení s jednoduchým a součtovým videem a také synchronizačními impulsy.

Později byl malý radom s ASTRE 2000 na věži Berlín-Tegel demontován. Místo něj byla na věž instalována anténa Scanter 2001.

Fotogalerie ASTRE 2000

Obrázek 2: Schéma antény

Tower in Berlin-Tegel, Foto von Katja Heinschel

Obrázek 3: ASTRE 2000 pod radomem na věži Berlín-Tegel

Obrázek 4: Věž v Berlíně-Tegelu později s anténou Scanter 2001