www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

L-SAM MFR

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: L-SAM MFR

Obrázek 1: L-SAM MFR

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

L-SAM MFR

L-SAM MFR (Long-range Surface-to-Air Missile Multi-Functional Radar) je multifunkční radar pracující v pásmu S (označení IEEE) nebo E/F (označení NATO). Radar využívá aktivní anténa s fázovanou soustavou s digitálním tvarováním diagramu. Je schopen rozpoznat balistické střely při startu a sledovat jejich trajektorii až do jejich návratu do zemské atmosféry.

Zdroj: