www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

LP-23SST-NG

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: LP-23SST

Obrázek 1: LP-23SST

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 1 250 … 1 350 MHz
(L-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 250 NM (≙ 460 km)
Rozlišení rozsahu: 140 m
Přesnost měření rozsahu: 50 m; 0,2°
Šířka paprsku: 1,25°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 5 nebo 6 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

LP-23SST-NG

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!