www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

PSR 3D

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: PSR 3D

Изображение 1: PSR 3D

1 250 … 1 350 MHz (
Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): до 500 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 60 NM
(≙ 110 км)
80 NM
(≙ 150 км)
220 NM
(≙ 410 км)
разрешаваща способност по разстояние: 200 m; 3°
точността: 50 m, 0,2°
широчина на лъча: β= 2,8° ;ε= 6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15126 об/мин
MTBCF: 20 000 h
MTTR: 30 min

PSR 3D

PSR 3D е триизмерен измервателен радар за наблюдение в L-обхвата (обозначение на IEEE) или в D-обхвата (обозначение на НАТО), съвместим с ИКАО и ЕВРОКОНТРОЛ, предназначен за граждански летища и маршрути. Той може да бъде доставен в няколко конфигурации на предавателя, което позволява максимален обхват, съобразен с конкретната задача. Радарът има метеорологичен процесор, който предоставя метеорологична информация за безопасно управление на въздушното движение.

PSR 3D е многочестотен радар, който работи едновременно на два честотни канала. Антената представлява плоскостна фазирана решетка с размери 5,5 × 2,2 метра и се състои от 16 линейни линии. Цифровото управление на диаграмите на антената формира 7 различни лъчи, всяко с вертикална ширина на лъча от 6°. Точността на измерване на височината е около 2 500 фута (≙ 760 м) на разстояние 60 морски мили.

Източници: