www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

9S18M

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 9S18M

Obrázek 1: 9S18M

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: H/I-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon: 2,5 … 4,5 kW
Přístrojový dosah radaru: 160 km
Rozlišení rozsahu: 400 m
Přesnost měření rozsahu: 130 m; 0,3°
Šířka paprsku: 3 … 4,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 3 … 14 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

9S18M

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!