www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

9S18M

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: 9S18M

Изображение 1: 9S18M

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «F»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 2,5 … 4,5 кВт
инструментален обхват: 160 км
разрешаваща способност по разстояние: 400 м
точността: 130 м; 0,3°
широчина на лъча: 3 … 4,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 … 14 об/мин
MTBCF:
MTTR:

9S18M

9S18M «Купол-М» (обозначение на НАТО: «Snow Drift») е мобилен, триизмерен измервателен радар за определяне на цели, който работи с честотно разнообразие в диапазона S (обозначение на IEEE) или в диапазона F (обозначение на НАТО).

Радарът използва правоъгълна фазирана антенна решетка с механично завъртане на диаграмата на насоченост на антената и електронно завъртане в ъгъла на височина. Предаваният сигнал е последователно кратък немодулиран импулс с по-малка мощност и линеен честотно модулиран вътрешноимпулсно модулиран по-дълъг импулс. Радарът може автоматично да насочва до 50 цели едновременно и да насочва шест от тях към зенитно-ракетната система 9K37 «Бук М1» (обозначение на НАТО: SA-17 «Grizzly») за поразяване.

Радарът е разработен през 1977 г., а от 1980 г. е на въоръжение в някои държави от бившия Съветски съюз и Финландия.