www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

S3TSR

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Antena odbiorcza S3TSR w bazie lotniczej w Morón de la Frontera.
(37°10'57.8" N   5°36'18.3" W)

Rysunek 1: Antena odbiorcza S3TSR w bazie lotniczej w Morón de la Frontera.
(37°10'57.8" N   5°36'18.3" W)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 1 215 … 1 400 MHz
(pasma L)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 200 … 2 000 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

S3TSR

S3TSR (Spanish Space Surveillance and Tracking Surveillance Radar) jest radarem obserwacyjnym pracującym na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) w paśmie L (oznaczenie IEEE) lub w paśmie D (oznaczenie NATO). Radar jest zainstalowany w bazie lotniczej Morón de la Frontera w prowincji Sewilla (Hiszpania). Za eksploatację i utrzymanie odpowiada Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial del Ejército del Aire (COVE), ośrodek, poprzez który Hiszpania uczestniczy w europejskim konsorcjum SST.

S3TSR wykorzystuje modułowe i skalowalne anteny phased array w bliskiej konfiguracji monostatycznej, tzn. matryce nadawczo-odbiorcze nie znajdują się w tym samym miejscu, ale odległość między oboma obiektami jest bardzo mała w porównaniu z odległością do celu (< 200 m), dlatego obliczenia pozycji mogą być wykonywane tak jak w przypadku radaru monostatycznego. Radar może pracować na ponad 250 dyskretnych częstotliwościach w zakresie od 1 215 do 1 400 MHz. Seria bloków nadajników oświetla przestrzeń, która ma być skanowana. Odbiornik wykorzystuje cyfrowe kształtowanie wiązki, aby stworzyć do 42 różnych wzorów anten do odbioru.

Jednak dokładny pomiar kąta można wyznaczyć tylko za pomocą sieci różnych pozycji radaru. Stosowane anteny nie są w stanie zagwarantować tak wymaganej dokładności kątowej. Ale zmierzona odległość może być w zakresie centymetrów. Jednak taka odległość mierzona z dwóch znanych miejsc może umożliwić dokładne określenie pozycji za pomocą multilateracji.

Źródło: