www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

S3TSR

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Přijímací systém S3TSR na letecké základně Morón de la Frontera
(37°10'57.8" N   5°36'18.3" W)

Obrázek 1: Přijímací systém S3TSR na letecké základně Morón de la Frontera
(37°10'57.8" N   5°36'18.3" W)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 1 215 … 1 400 MHz
(L-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 200 … 2 000 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

S3TSR

S3TSR (Spanish Space Surveillance and Tracking Surveillance Radar) je přehledový radar pracující v pásmu L (označení IEEE) nebo D (označení NATO) pro nízkou oběžnou dráhu (LEO). Radar je instalován na letecké základně Morón de la Frontera v provincii Sevilla (Španělsko). Za provoz a údržbu odpovídá středisko Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial del Ejército del Aire (COVE), jehož prostřednictvím se Španělsko účastní evropského konsorcia SST.

S3TSR využívá modulární a škálovatelné fázované anténní soustavy v téměř monostatické konfiguraci, tj. vysílací a přijímací soustavy nejsou na stejném místě, ale vzdálenost mezi oběma zařízeními je v porovnání se vzdáleností k cíli velmi malá (< 200 metrů), a proto lze provádět výpočty polohy jako u monostatického radaru. Radar může pracovat na více než 250 diskrétních frekvencích v rozsahu od 1 215 do 1 400 MHz. Řada vysílacích bloků osvětluje snímanou oblast. Přijímač využívá digitální formování paprsku k vytvoření až 42 různých virtuálních anténních vzorů pro příjem.

Přesné měření úhlu však lze určit pouze pomocí sítě různých radarových pozic. Použité antény nejsou schopny zaručit požadovanou úhlovou přesnost. Naměřená vzdálenost se však může pohybovat v řádu centimetrů. Taková vzdálenost měřená ze dvou známých míst však může umožnit přesné určení polohy pomocí multilaterace.

Zdroj: