www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

9S15M

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: 9S15M

Изображение 1: 9S15M

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «F»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 22 … 47 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 18 кВт
средна мощност: 8 кВт
инструментален обхват: 330 km
разрешаваща способност по разстояние: 400 м
точността: 250 m; 0,5°
широчина на лъча: 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 … 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

9S15M

9S15M Обзор-3, обозначение на НАТО: «Bill Board») е напълно кохерентен 3D радар за въздушно разузнаване и определяне на цели за зенитно-ракетната система С-300В (обозначение на НАТО «SA-12»), работещ в честотния диапазон F. Когато се използва тактически като чист радар за разузнаване на въздушното пространство и модифициран за тази цел свързващ модул, той получава обозначението 1РЛ140.

Радарът използва фазирана антенна решетка, която се върти електрохидравлично под страничен ъгъл и се завърта електронно под ъгъл на височина. Тя се състои от основната антена и по-малка антенна решетка, монтирана под нея за запитване на IFF. Предавателят е оборудван с лампа с бягаща вълна. Предаваният импулс е с вътрешна линейна честотна модулация.

Радарът е монтиран на едно гъсенично превозно средство, в което се намират цялата електроника, антените и генераторите на енерги. Антената може да се сгъва по време на транспортиране. Времето, необходимо за установяване на бойната обстановка от походна позиция, е 5 минути с екипаж от 4 души.

Този радар се използва и в Сирия като част от ракетния комплекс С-300В.