www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

1RL123E

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 1RL123E

Obrázek 1: 1RL123E

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: L-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 350 km
Rozlišení rozsahu: 100 m
Přesnost měření rozsahu: 20 … 50 m; 0,42°
Šířka paprsku: β= 4° ;ε= 5,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 3 nebo 6 min⁻¹
MTBCF: 1 800 h
MTTR:

1RL123E

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!