www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

GESTRA

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: GESTRA, kontejner s přijímacím systémem

Obrázek 1: GESTRA, kontejner s přijímacím systémem

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 1 280 … 1 380 MHz
(L-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): (≈ 2 ms *)
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 256 kW
Průměrný výkon: 64 kW
Přístrojový dosah radaru: 3 000 km
Rozlišení rozsahu: (≈ 1 m *)
Přesnost měření rozsahu: (≈ 15 cm *)
Šířka paprsku: (≈ 4° *)
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

(Fraunhofer-Gesellschaft bohužel nespolupracovala na oficiální žádosti o spolehlivé taktické a technické údaje o radaru.)

GESTRA

GESTRA (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar) je kvazimonostatický vědecký radar. Radar s fázovanou soustavou, který pracuje v pásmu L (označení IEEE) nebo D (označení NATO), byl vyvinut pro sledování nízkých oběžných drah (LEO). Podporuje německé středisko pro informovanost o situaci ve vesmíru při vytváření katalogu orbitálních dat pro objekty ve výškách mezi 300 a 3 000 km.

Radar používá různé antény a kontejnery pro vysílací a přijímací zařízení. Jsou umístěny ve vzdálenosti přibližně 100 metrů. Obě anténní skupiny se skládají z 256 aktivních patch antén uspořádaných do kruhu a podložených dutinovým skládaným rezonátorem (cavity-backed stacked), přičemž vysílací zářiče jsou buzeny lineární polarizací a vyzařovací prvky přijímače jsou konstruovány s dvojitou polarizací. Příslušné vysílací moduly na zadní straně vysílací antény jsou chlazeny vodou. Přijímací anténa pracuje na principu digitálního tvarování paprsku.

Systém GESTRA byl vyvinut ve Fraunhoferově ústavu pro vysokofrekvenční fyziku a radarovou techniku ve Wachtbergu v Německu.

Fotogalerie systému GESTRA

Obrázek 2: Symetrický vysílací zesilovač

Obrázek 3: GESTRA na místě nedaleko Madridu