www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AR-325 Commander

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AR-325 Commander

Фиг. 1: AR-325 Commander

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 3 100 MHz
(честотен диапазон «E/F»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 270 … 1 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): max. 200 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 135 kW
средна мощност: 7,5 kW
инструментален обхват: 250 NM (≙ 470 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AR-325 Commander

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.