www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AR-320

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AR-320

Фиг. 1: AR-320

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «E/F»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 24 kw
средна мощност:
инструментален обхват: 250 NM (≙ 470 км)
разрешаваща способност по разстояние: 70 m
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AR-320

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.