www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

67N6E «Gamma-D»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: 67N6E «Gamma-D»

Фиг. 1: 67N6E «Gamma-D»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «D»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 400 км
разрешаваща способност по разстояние: 300 м
точността: 100 m; 0,2°
диаграма на насоченост от антената: 1,35°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 мин⁻¹
MTBCF: 1 000 h
MTTR:

67N6E «Gamma-D»

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.


Sponsors: