www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Rohini

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Rohini

Фиг. 1: Rohini

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 200 км
разрешаваща способност по разстояние: 200 м
точността: 50 м; ±0,5°
диаграма на насоченост от антената: 1,8°…3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 7,5 или 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Rohini

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.